× فهرست مطالب بخش مدیریت

تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

طوایف ایل بزرگ غیاثوند

اساتید و بزرگان ایل غیاثوند در قزوین

تاریخ و ثبت زبان لکی

شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اولین همایش و هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان لک استان قزوین

دیدار با مسئولین استان قزوین

معرفی قوم لک

همایش ایلات و عشایر استان قزوین

کارشناسان فرهنگی و اجتماعی قوم لک

پوشش لباس قوم لک

پوشش انواع لباسهای قوم لک قزوین

استاد ویریا عینی از فعالین قوم کهن لک

آسیب های اجتماعی عشایر حاشیه قزوین

بزرگان ایل غیاثی در ایلام

تاریخچه ایل ایوتوند (ایوتین)

مرحوم حاج اسماعیل ططری

همایش پاس داشت زبان لکی

پيشگيري از کرونا برای عشایر

مرکز تمدن هنر لک زبانان ایران

سرگرمی

مذهبی

کانالهای تلگرامی
×اسامی طوایف ایل بزرگ غیاثوند

۱-غیاثوند
۲- غیاثوند محمد خانی
۳- محمد خانی غیاثوند
۴-شمسینی غیاثوند
۵- یعقوبخانی غیاثوند
۶-اله بخش غیاثوند
۷-معاریف غیاثوند
۸-علایی غیاثوند
۹-کربلایی حسینی غیاثوند
۱۰-سلخوری غیاثوند
۱۱-اولادی سلخوری
۱۲-یارکه سلخوری
۱۳-گل گل سلخوری
۱۴-محمد بیگی سلخوری
۱۵-یاربیگی سلخوری
۱۶-کیماسی سلخوری
۱۷-الوندی غیاثوند
۱۸-گابری غیاثوند
۱۹-صوری غیاثوند
۲۰-عطایی غیاثوند
۲۱-ناصری غیاثوند
۲۲-غیاثی
۲۳-امیر غیاثوند
۲۴-اسدی غیاثوند
۲۵-قیصری غیاثوند
۲۶-خاتونی غیاثوند
۲۷-رویتوند غیاثوند
۲۸-عباد پور

هر طایفه دارای چندین تیره می باشد که همگی به فامیلی خاص خودخوانده می شوند و در استانهای قزوین،تهران،البرز و شهرستان لوشان ساکن و همگی لک زبان هستند

۱-درویشوند
۲-میراشه درویشوند
۳-یاربیگی درویشوند
۴-سلطانشاهی درویشوند
۵-زنگیوند درویشوند
۶-پیربیگی درویشوند
۷-اصلان بیگی درویشوند
۸-ولی بیگی درویشوند

تیرهای بابر عبارتند از :
بابر
جهانگیر
هاجر
کولیوند

همگی از تیره های درویشوند استان قزوین و البرزو تهران لک زبان می باشندمی باشند.

ایل غیاثوند
ایل کاکاوند
ایل مافی
ایل درویشوند
ایل جلیلوند
ایل خواجه وند

و ..........

هر ایل بزرگ متشکل از چندین طایفه و هر طایفه تشکیل شده از چندین تیره می باشد. همگی لک زبان و دارای دین مبین اسلام و دارای مذهب شیعه دوازده امامی می باشند و برخی دیگر از طوایف یارسان و الحق می باشند.