× فهرست مطالب بخش مدیریت

تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

طوایف ایل بزرگ غیاثوند

اساتید و بزرگان ایل غیاثوند در قزوین

تاریخ و ثبت زبان لکی

شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اولین همایش و هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان لک استان قزوین

دیدار با مسئولین استان قزوین

معرفی قوم لک

همایش ایلات و عشایر استان قزوین

کارشناسان فرهنگی و اجتماعی قوم لک

پوشش لباس قوم لک

پوشش انواع لباسهای قوم لک قزوین

استاد ویریا عینی از فعالین قوم کهن لک

آسیب های اجتماعی عشایر حاشیه قزوین

بزرگان ایل غیاثی در ایلام

تاریخچه ایل ایوتوند (ایوتین)

مرحوم حاج اسماعیل ططری

همایش پاس داشت زبان لکی

پيشگيري از کرونا برای عشایر

مرکز تمدن هنر لک زبانان ایران

سرگرمی

مذهبی

کانالهای تلگرامی
×ماه های لکی

با نگاهی به تقویم لکی و اسامی ماه های آن , ردپایی طبیعت ,شیوه زندگی و دین های باستانی در نام گذاری آنها دیده می شود. مثلا پنجه احتمالا منظور مراسم پنجه در آیین زرتشتی است

و همچنبن است میر یان و مرداد که اسامی دینی و باستانی هستند.

در ضمن نام هایی مانند ماله ژیر یا ماله ژیر دوماینه و گاکور برآمده اززندگی کوچ وران است .

خاکه لیه و مونگ سیه هم از طبیعت گرفته شده اند. آنچه جالب است اهمیت نوروز می باشد که کاملا مشهود است , هم پنجه که یک آیین نوروزی است و هم مونگ عید و هم اول چله مزین به نام این جشن باشکوه ایرانی است.

در زیر نام ماههای لکی و معادل ایرانی آنها آورده شده است .

فروردین: پنجه

اردیبهشت:میریان

خرداد:گاغور یا گاکوره

تیر:آگرانی

مرداد:مردار.؟

شهریور:ماله ژیره

مهر: ماله ژیردمائنه

آبان:تویله تکن

آذر: مانگه سیه

دی :نوروژ؟

بهمن : خاکه لیه

اسفند: مانگ ئید

دکتر فرزاد ع.کدخدایی

ویردا : به یاد مادر (نام دختر)

چمدا : چشم مادر (نام پسر)

هنا : صدا زدن (نام پشر)

هنارس: دادرس (نام پشر)

هناسی: نفس (نام دختر)

ویردار : نگهبان (نام پسر)

سوزه: سبزه (نام دختر)

هویر:آفتاب (نام دختر)

هویرین : آفتابی (نام دختر)

اشی : الهه ی باروری در ایران باستان (نام دختر)

دیما : پیداش کردم (نام دختر)

دیمونا : پیداش کردیم (نام دختر)

پایار: پایدار(نام پسر)

دلسام:سایه دلم(نام دختر)

نویره: نوره (نام دختر)

بیرو : ویرانگر (نام پسر)

آسام : آرامشم (نام پسر)

آسا : آرامش (نام پسر)

بگه : شاه (نام پسر)

سوتین : ستون (نام پسر)

خوکه : خوب (نام پسر)

رنگینه : زیبا (نام دختر)

نازار : ناز (نام دختر)

دون انار:دانه ی انار (نام دختر)

بردین : مثل سنگ محکم (نام پسر)

آسو : افق (نام دختر)

هنکی : خنک (نام پسر)

هور گل : آفتابگردان (نام دختر)

کنی : چشمه (نام دختر)

روژیل:(نام دختر)

هیرو : گل ختمی (نام دختر)

نجیم : نجیب (نام دختر)

هنارس : دادرس (نام پسر)

راق : محکم (نام پسر)

هناسئ : نفس (نام دختر)

ریوار: رهگذر(نام دختر)

آگرین:آتشی (نام پسر علیا)