× فهرست مطالب بخش مدیریت

تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

طوایف ایل بزرگ غیاثوند

اساتید و بزرگان ایل غیاثوند در قزوین

تاریخ و ثبت زبان لکی

شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اولین همایش و هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان لک استان قزوین

دیدار با مسئولین استان قزوین

معرفی قوم لک

همایش ایلات و عشایر استان قزوین

کارشناسان فرهنگی و اجتماعی قوم لک

پوشش لباس قوم لک

پوشش انواع لباسهای قوم لک قزوین

استاد ویریا عینی از فعالین قوم کهن لک

آسیب های اجتماعی عشایر حاشیه قزوین

بزرگان ایل غیاثی در ایلام

تاریخچه ایل ایوتوند (ایوتین)

مرحوم حاج اسماعیل ططری

همایش پاس داشت زبان لکی

پيشگيري از کرونا برای عشایر

مرکز تمدن هنر لک زبانان ایران

سرگرمی

مذهبی

کانالهای تلگرامی
×وَ تؤرتا هاتِم ، تا قاؤیل

گَرین

هر گُؤ خاؤِی بِین ، اِ چِیَمِم پَرین

بِزَران بِزَران بَن بَن

سُؤْخُونم

گِران گِرْتِیَسِی ئو نِمَزونِم

:َ لَشِم زمینگیر ، دِلِم ها مَچو

دِلِم داسَه دَس نالَه نالِ رو

سَرِم سُؤار بِرد پائِم پاپِیا

دو « چِیَمِ خُؤین وار » مِدوم وَ رِیا

ریوارِی « نِمای » بارِی حاؤالِی

وَ سَرمَه مَچو ساتِی وَ سالی...!!!

هرچَن کُؤتْ کُؤتِم چُؤی پَلْ پَلِْ دار

ریشیم ها اِ بَرْدْ کِلْادَه گِلْار...!!!

بِزران بِزران داخِ دَرینم

داخِ داخدارَیَل کُؤیل سرزَمینم...!!!

«کامین عالی پور»

«رهگذر»

1_ مشتاقانه به دنبالت تا دامنه های کوه « گرین » آمدم ، اما افسوس مانند خوابی که ناگهان از چشم بپرد یکباره از چشمم پنهان و محو شدی!

2_ ( ای معشوق) ، نوای غم انگیز درونم را بنواز ؛ چراکه بند بند استخوانم آتش گرفته است و من از خود بی خبرم!

3_تنم زمینگیر شده است در حالی که دلم دارد پریشان از پی معشوق می رود ، و من دلم را به ناله های غم انگیز رود سپرده ام...!!!

4_ ( در پی معشوق ) آنقدر پریشانم که گویی سرم را سواره نظام می برد و پایم را پیاده نظام ، با دو چشم منتظر و خونباری که مدام چشم انتظار معشوق اند.

5_ «رهگذری» نمی آید تا احوالی از معشوق برایم بیاورد ! هر ساعت از عمر و زمان به منزله ی یک سال برایم به سختی میگذرد!

6_ بنواز ! بنواز ! داغ عشق درونم را ، و داغ عشق من را چون داغ عشق تمام داغداران سرزمینم با سوز و گداز بنواز!

7_ هرچند تمام وجودم مانند شاخه های تبرخورده و تکه تکه شده ی درخت از هم جدا شده است ، اما ریشه ام درسنگ است ! برگرد و به سوی من بازآی...!!!

8_ معنی بیت هشتم همان تکرار بیت ششم است.