× فهرست مطالب بخش مدیریت

تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

طوایف ایل بزرگ غیاثوند

اساتید و بزرگان ایل غیاثوند در قزوین

تاریخ و ثبت زبان لکی

شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اولین همایش و هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان لک استان قزوین

دیدار با مسئولین استان قزوین

معرفی قوم لک

همایش ایلات و عشایر استان قزوین

کارشناسان فرهنگی و اجتماعی قوم لک

پوشش لباس قوم لک

پوشش انواع لباسهای قوم لک قزوین

استاد ویریا عینی از فعالین قوم کهن لک

آسیب های اجتماعی عشایر حاشیه قزوین

بزرگان ایل غیاثی در ایلام

تاریخچه ایل ایوتوند (ایوتین)

مرحوم حاج اسماعیل ططری

همایش پاس داشت زبان لکی

پيشگيري از کرونا برای عشایر

مرکز تمدن هنر لک زبانان ایران

سرگرمی

مذهبی

کانالهای تلگرامی
×نادر خان غیاثوند

من همان بودم که تو هستی
تو همان خواهی بود که من هستم


نادر خان غیاثوند


تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

۱. نوروز علی خان غیاثوند رئیس ایلات و عشایر قزوین
۲. اسماعیل خان غیاثوند رئیس ایلات و عشایر قزوین
۳. نادر خان غیاثوندرئیس ایلات و عشایر قزوین
۴. سرهنگ صفر خان غیاثوند رئیس ایلات و عشایر قزوین

نگاهی به تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

روسای بزرگ ایل غیاثوند در قزوین که در عده محمد شاه مغفور و دوره کریم خان زند از استانهای ایلام و یک بخشی هم از شهرهای لک نشین استانهای کرمانشاه و لرستان با بیش از ۱۰۰۰ خانوار از بزرگان ایل غیاثوند ،کاکاوند،جلیلوند،مافی ، بهتوی ، باجلوند ،خواجه وند و چگینی به سر کردگی نوروز علی خان غیاثوند پسر احمد خان غیاثوند برابر مستندات تاریخی در کتب مختلف در جهت تحکیم حکومت و تامین امنیت این منطقه با توجه به مسیر عبور کاروانیان جاده ابریشم بوده کوچانده شده اند ،

تعداد افراد ذکر شده اعم از زن و مرد بیش از ۲۵۰۰ نفربوه که از منطقه لوشان تا سرحد الموت غربی طایفه رشوند و در قاقزان شرقی و غربی ساکن شده اند و مالیات و مواجبش بالغ بر دویست تومان پول نقد و بهمراه بیست راس بره میباشد همگی چادر نشین بوده و ییلاق و قشلاق داشته و در امر کشاورزی بصورت دیم و آبی در حد زراعت غله و سیفی جات کشت می نموده اند و بیش از یازده هزار راس دام (گاو ،گوسفند و بز) داشته اند که از پشم آنها گلیم ، قالی، پلاس؛ جاجیم ، سیاه چادر خورجین ، نمد، توبره ، و مفرش می بافند زبان این عشایر لکی بوده و فارسی هم تکلم می نموده اند

بزرگان و روسای ایلات و عشایر ایل بزرگ غیاثوند در قزوین جناب نوروز علی خان غیاثوند بوده که بعلت مخالفت بارژیم قاجار در عده محمد شاه مغفور قاجار به همراه برادرش با حیله و نیرنگ در تهران دعوت و دستگیر و بعد از مدت شش ماه در حبس و با صدور حکم فرمایشی محکوم به اعدام می نمایند

بعد از ایشان ریاست ایلات و عشایر قزوین و حومه بعهد برادرش مرحوم اسماعیل خان غیاثوند رسیده و ایشان امورات عشایر را عهده دار میگردد

اسماعیل خان غیاثوند دارای ۵ فرزند بوده که از فرزندانش بنام قلیچ خان غیاثوند با خانمی بنام دا نازاره از تیره روتیوند غیاثوند ازدواج نموده که دارای ۴ فرزنده بوده که پسر بزرگش بنام سرهنگ صفر خان بوده یکی از برادران قلیچ خان بنام بهادر خان غیاثوند که بعد ها ریاست ایلات و عشایر را عهده دار میشود که دارای سه فرزند بوده ( دو پسر و یک دختر)یکی بنام نادرخان غیاثوند که بعد از پدر ریاست ایلات و عشایر را عهده دار میگردد و دیگری سرهنگ اسماعیل خان غیاثوند بوده که در زمان پهلوی دوم یکی از فرمانده هان جنگ در تبریز بوده که خانواده خود را از دست میدهد و بعدا در قزوین مدتی رئیس شهربانی بوده سرهنگ صفر خان غیاثوند و نادر خان غیاثوند از مادر یکی بوده اند که در حمله قوای روس به ایران در منطقه یوزبای چای به همراه مسیح خان کاکاوندبا سپاه روس با فرماندهی پپرم خان ارمنی جنگیده که بعلت عدم پشتیانی تجهیزات از سوی مشروطه خواهان خساراتی زیاده دیده و در خرداد ماه سال ۱۲۸۸ به دیار باقی شتافت و کلیه امورات به عهده برادرش سرهنگ صفر خان غیاثوند بوده که پیش از جنگ جهانی دوم بعلت کهولت سن به دیار حق پیوست ودر کنار مرقد مطهر امامزاده نجی الدین علیه السلام در روستای طزرکش شهر کوهین دفن گردیده اند